Gyvūnas - A

  • Asilas
  • Arklys
  • Antis
  • avis
  • avinas
  • Angis

Słowa z tej listy zostały wprowadzone pezez graczy i mogą być niepoprawne.