Dzīvnieks - K

  • Kaķis
  • Kurmis
  • Kaija
  • Krauklis
  • Koala
  • Krupis
  • Krokodils

Słowa z tej listy zostały wprowadzone pezez graczy i mogą być niepoprawne.