Oraș cu H (8x)

  • Haga
  • Hamburg
  • Hanovra
  • Harghita
  • Hateg
  • Helsinki
  • Hunedoara
  • Husi
Reklama
Słowa z tej listy zostały wprowadzone pezez graczy i mogą być niepoprawne.