W Państwa-Miasta możesz zagrać online na panstwamiasta.net

Imię gracza: .............................................

  • Każdy gracz otrzyma kartę do gry, położy ją przed sobą i przygotuje ołówek.
  • Gra składa się z kilku rund. W każdej rundzie gry musisz określić literę, od której muszą się rozpoczynać wszystkie słowa.
  • Jeden z graczy w myśli wymawia litery alfabetu. Inny gracz zatrzyma go w dowolnym momencie słowem STOP.
  • Runda rozpoczyna się, gdy gracz wymówi na głos literę, na której został zatrzymany.
  • Gracze jak najszybciej wypełniają w jednym wierszu tabeli słowa do poszczególnych kategorii. Słowa zaczynają się od wybranej litery.
  • Gracz, który pierwszy wypełni wszystkie kategorie, wykrzyknie słowo STOP, a wszyscy pozostali muszą odłożyć ołówek. Rundę można również zakończyć na ogólnie ustalonych zasadach.
  • Pod koniec każdej rundy są przyznawane punkty za wypełnione słowa, zgodnie z zasadami znajdującymi się na karcie do gry.
  • Gra kończy się po ustalonej liczbie rund. Wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów.

RADA: Jeśli któryś z graczy pisze wolniej, zmień punkt 6 i zakończ rundę po limicie czasowym, np. 2 minuty.